ГІБРИДНА ВІЙНА В УКРАЇНІ У 2022–2023 РОКАХ І ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ ЯК ЇЇ НАСЛІДОК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.12

Ключові слова:

гібридна війна, вимушена міграція, внутрішньо переміщені особи

Анотація

У статті розглядається гібридна війна Росії проти України 2022–2023 років і вимушена міграція внутрішньо переміщених осіб як її наслідок. Поставлена мета – розглянути вимушену міграцію як наслідок гібридної війни в Україні 2022–2023 років і саму гібридну війну, що призвела до вимушеної міграції українців – об’єкта дослідження. Предметом наукового пошуку зазначені закономірності становлення та перебігу процесів гібридної війни в Україні 2022–2023 років, яка призвела до вимушеної міграції українців. Аналіз понять «гібридна війна» та «міграція» з уточненням щодо вимушеного залишення місця проживання в умовах війни та переселення на більш безпечні території проживання в середині країни, що передбачало введення терміна «внутрішньо переміщені особи». Охарактеризована російська гібридна загроза як небезпека українського суспільства, що спричиняє вимушену міграцію населення. Зроблені намагання висвітлити вимушену міграцію як наслідок гібридної війни в Україні 2022–2023 років, саму гібридну війну, що призвела до вимушеної міграції українців. Представлено результати емпіричного дослідження, у якому показана варіативність виживання внутрішньо переміщених осіб, вимушених залишити місця свого постійного проживання через негативні наслідки війни. Зазначено, що теоретичне та практичне значення одержаних результатів наукового пошуку полягає в дослідженні гібридної війни в Україні 2022–2023 років та вимушеної міграції як її наслідку. Зазначено, що отримані результати можуть стати основою для подальшого розв’язання нагальних теоретичних і практичних проблем, що постають за умов ведення гібридної війни в Україні 2022–2023 років. Це дозволить якісно застосувати надбання наукової думки у вирішенні завдань сьогодення, визначити шляхи їх вирішення для конкретних практичних потреб, коли кілька мільйонів українців в умовах гібридної війни з Росією були вимушені покинути свої домівки та перетворитись на внутрішньо переміщених осіб із новими запитами та питаннями виживання.

Посилання

Андрієвський Т. Гібридна війна як специфічний тип гібридного конфлікту. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2016. Вип. 2 (12). С. 5–14.

Безрук О. Політична мобілізація українського суспільства в умовах гібридної війни. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2016. Вип. 2 (12). С. 14–23.

Гібридна війна і журналістика. Проблеми інформаційної безпеки : навчальний посібник / за заг. ред. В. Жадька ; ред.-упор. : О. Харитоненко, Ю. Полтавець. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. 356 с.

Гоббс Т. Левіафан або матерія, форма і сила церковної та громадянської держави. Київ : Дух і Літера, 2000. 606 с.

Гофман Ф. Конфлікт у 21 столітті: зростання гібридних війн. Арлінгтон, 2007. 72 с.

Дарендорф Р. Сучасний соціальний конфлікт. Нарис політики свободи / пер. з нім. Верлагсгессельшафт, KG, 1994. 288 с.

Іссерсон Г. Нові форми боротьби. Досвід дослідження сучасних війн / перекл. Річард В. Гаррісон. МакФарланд, 2016. 332 с.

Клаузевіц К. Про війну. Пер. з нім. Басфорд, 2008. 862 с.

Ковальська Л., Гук Р. Міграційні процеси в Україні в період агресії Російської Федерації. Світова наука. Варшава, 2018. № 1 (29). С. 78–82.

Магда Є. Гібридна війна: вижити і перемогти. Харків : Віват, 2015. 320 с.

Малиновська О. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. Київ : НІСД, 2018.

Мануйлов Є., Прудникова О. Інформаційно-культурна безпека України в умовах «гібридної війни». Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія». 2017. № 1. С. 26–36.

Українське суспільство: міграційний вимір / І. Пирожков та ін. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2018.

Почепцов Г. Від війн інформаційних до війн віртуальних: спокій нам тільки сниться. Київ : Академія української преси, 2020. 120 с.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 496 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-09

Як цитувати

Козловська, Л. В., & Воропай, С. В. (2023). ГІБРИДНА ВІЙНА В УКРАЇНІ У 2022–2023 РОКАХ І ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ ЯК ЇЇ НАСЛІДОК. Морська безпека, (2), 79-85. https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.12