Поточний номер

№ 1 (2024): Морська безпека та оборона
Опубліковано: 2024-06-11

Статті

Переглянути всі випуски

Періодичний рецензований науковий журнал «Морська безпека та оборона» націлений на оприлюднення новітніх результатів наукових досліджень з актуальних проблем морської безпеки та оборони.

Морська безпека посідає важливе місце у системі національної безпеки держави. Морська безпека України повинна будуватися на принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного співробітництва. Зокрема, морська безпека України повинна розглядатися в контексті безпеки Балто-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки.

Засновники журналу: Інститут Військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія», Одеський державний університет внутрішніх справ, Військова академія (м. Одеса), Видавничий дім «Гельветика».

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25450-15490ПР від 27.02.2023 року

ISSN 2786-829X (Print), ISSN 2786-8303 (Online)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): 

Наказ МОН України № 1035 від 23 серпня 2023 року (додаток 3), спеціальності 081 – Право, 262 – Правоохоронна діяльність

Наказ МОН України № 1309 від 25 жовтня 2023 року (додаток 4), спеціальності 255 – Озброєння та військова техніка, 256 - Національна безпека

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мови публікації: українська, англійська, німецька, польська, румунська, французька.

Тематичні напрями:

 • Стан реалізації міжрегіональних та національних стратегій морської безпеки;

 • Співробітництво держав Балто-Чорноморського регіону у сфері морської безпеки;

 • Сучасні військові загрози у Балто-Чорноморському регіоні та протидія ним;

 • Міжнародне та національне нормативно-правове забезпечення морської безпеки;

 • Морська безпека та міжнародні морські організації;

 • Роль правоохоронних органів у забезпеченні морської безпеки;

 • Сучасний стан та проблеми безпеки морських портів Балто-Чорноморського регіону;

 • Діяльність військових формувань держав у сфері морської безпеки;

 • Боротьба з тероризмом, контрабандою та незаконним обігом наркотиків на морі;

 • Дотримання прав моряків як складова забезпечення морської безпеки;

 • Особливості навчання та перепідготовки працівників морської безпеки;

 • Взаємозв’язок морської безпеки та економічної, екологічної, продовольчої, інформаційної та енергетичної безпеки держав Балто-Чорноморського регіону;

 • Протидія нелегальній міграції, експлуатації та торгівлі людьми на морі;

 • Функціонування морських пошуково-рятувальних служб;

 • Технічне забезпечення морської безпеки.