Мета та завдання

Науковий журнал «Морська безпека та оборона» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Метою наукового журналу «Морська безпека та оборона» є оприлюднення новітніх результатів наукових досліджень з актуальних проблем морської безпеки та оборони.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі дослідження морської безпеки та оборони;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень актуальних проблем морської безпеки та оборони;

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень з актуальних проблем морської безпеки та оборони.