Приклад оформлення статті

УДК 004.78

ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ BLUNUX ДЛЯ УПРАВЛІННЯ
ПІДВОДНИМИ БЕЗКОМАНДНИМИ АПАРАТАМИ

 Шапо В. Ф.
кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри озброєння
Інституту Військово-Морських Сил
Національного університету «Одеська морська академія»
ORCID ID: 0000-0002-3921-4159

Анотація. Останні кілька років надзвичайно швидко створюються, застосовуються та вдосконалюються різноманітні безпілотні апарати, які працюють на землі, в повітрі, на воді та під водою, вирішуючи чисельні завдання в різноманітних галузях діяльності людини. Багато з цих завдань принципово не могли бути вирішені раніше, або вирішувалися зі значно гіршою якістю. Деякі з безпілотних апаратів можуть бути повністю автономними та виконувати заздалегідь закладений алгоритм дій, дозволяючи у разі необхідності втручання оператора, деякі можуть керуватися безпосередньо оператором... (не менше 1800 символів)
Ключові слова: безпілотний підводний апарат, віддалене управління, пропускна здатність каналу передавання даних, роздільна здатність монітора.

Shapo V. F. APPLICATION OF BLUNUX OPERATION SYSTEM FOR THE INDERWATER UNMANNED VEHICLES CONTROL
Abstract. Last few years different unmanned vehicles which work on the ground, in the air, on the water and under the water, solving countless tasks in different fields of human activity are being created, applied and upgraded at unprecedented speed. A lot of these tasks could not be solved earlier principally, or could be solved with significantly worse quality. Some of unmanned vehicles can be fully autonomous and can perform the algorithm of actions, developed beforehand, and allow operators intervention in the case of necessity, and some of these unmanned vehicles may be controlled directly by operator. (не менше 1800 символів)
Key words: underwater unmanned vehicle, remote control, data transfer channel bandwidth, display resolution.

Актуальність проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета дослідження.

Виклад основного матеріалу.

Висновки і перспективи подальших досліджень.

Література:

1. Shapo V. Method of training system hardware characteristics calculating. Proceedings of the 13th International Conference on Engine Room Simulators / ed. by S. Karianskyi. Odesa : National University Odesa Maritime Academy”, 2017. P. 76–80.

References:

1. Shapo, V. (2017). Method of training system hardware characteristics calculating. Proceedings of the 13th International Conference on Engine Room Simulators, S. Karianskyi (ed.). Odesa: National University Odessa Maritime Academy”, pp. 76–80 [in English].