ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ЗАКОНОДАВЧИЙ ФРЕЙМВОРК, ЩО РЕГУЛЮЄ ІНСТИТУТ ПОМИЛУВАННЯ ТА АМНІСТІЇ: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.20

Ключові слова:

амністія, помилування, інститут, процес, гуманність, справедливість, заохочення

Анотація

Статтю присвячено аналізу теоретичної та законодавчої бази інститутів помилування та амністії, їхніх проблемних аспектів та правової характеристики. Незважаючи на те що відповідні інститути є одними з найстаріших правових механізмів, вони все ж таки відіграють велику роль у регулюванні кримінально-правових відносин, оскільки сьогодні, піддавшись структурним змінам, вони набули нового завдання, яке передбачає забезпечення таких принципів, як гуманність, справедливість, рівність, законність та ін., та забезпечення методів, таких як заохочення та превенція. Визначено основні проблеми, які пов’язані з даними інститутами, а саме: забезпечення адаптації засуджених після реалізації помилування, забезпечення справедливості та рівності, суспільне сприйняття, зловживання та ігнорування амністії та помилування, нормативне закріплення, обмежена кількісна частина функціонування амністії та помилування, тобто коло суб’єктів, відсутність дефініції помилування та амністії в нормативній частині правової системи. Розглянуто нормативні акти вітчизняного законодавства та зарубіжних країн, такі як: Конституція України, Конституція Швейцарії, Конституція Італії, Конституція Ісландії, Конституція Польщі, а також Указ Президента України «Про Положення про порядок здійснення помилування» зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 373/2021 від 20.08.2021«; Наказ «Про затвердження Порядку подання до Офісу Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування» зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3219/5 від 13.09.2021; Кримінально-виконавчий кодекс України зі змінами внесеними згідно із Законом № 2849-ІХ від 13.12.2022; Кримінальний кодекс України зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3000-ІХ від 21.03.2023; Закон України «Про застосування амністії в Україні»; Кримінально-процесуальний кодекс Польщі. Визначено поняття амністії та помилування в теоретичному аспекті з використанням словників різних галузей, переважно юридичних, та словників зі словами іншомовного походження. Розглянуто, як працюють інститути в Україні, країнах Європи, їхні особливості та відмінності. Досліджено відношення науковців та суспільства до відповідних інститутів, проаналізовано ставлення таких науковців, як: А. Музика, С. Школа, Б. Телефанко, А. Березовський, В. Гончаренко, М. Коржанський, М. Мельник та М. Ховронюк. Зазначено думки автора про роль інститутів помилування та амністії у супільстві.

Посилання

Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text.

Словничок юридичних термінів : навчальний посібник / уклад. В.П. Марчук. Київ : МАУП, 2003. 128 с.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141, ст. 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1 %80#n4173.

Про затвердження Порядку подання до Офісу Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування від 26.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-21#Text.

Кримінально-виконавчий кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 3–4. Ст. 21, 151. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n8.

Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26. Ст. 131, 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n9.

Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» від 26.11.2015 № 838-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-19#Text.

Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення» від 18.05.2017 № 2046-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2046-19#Text.

Конституція Республіки Ісландія. Ст. 29. URL: http://surl.li/grzac.

Конституція Республіки Італія. Ст. 79, 87. URL: http://surl.li/gsdbl.

Конституція Швейцарії (Швейцарської Конфедерації). Ст. 152, 157. URL: https://legalns.com/download/books/cons/switzerland.pdf.

Словничок юридичних термінів : навчальний посібник / уклад. В.П. Марчук. Київ : МАУП, 2003. 128 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Ю.В. Александров та ін. Київ : Правові джерела, 2002. 432 с.

Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина загальна : курс лекцій. Київ : Атіка, 2001. 432 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-09

Як цитувати

Собко, Г. М., & Кулешов, А. С. (2023). ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ЗАКОНОДАВЧИЙ ФРЕЙМВОРК, ЩО РЕГУЛЮЄ ІНСТИТУТ ПОМИЛУВАННЯ ТА АМНІСТІЇ: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ. Морська безпека, (2), 137-145. https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.20