ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА БЕЗПЕКА КОРАБЛЕВОДІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.14

Ключові слова:

навігаційна аварія, точність, похибка, лінія положення, СКЕП, РСКП, пеленг, відстань, РЛС, GPS

Анотація

Незважаючи на обладнання суден світового флоту сучасними системами навігації, кількість навігаційних аварій і аварійних випадків усе ще залишається досить великою. Однією з головних причин цього є «людський чинник» – неврахування або неправильне врахування похибок різного характеру під час визначення навігаційних величин. Теорія похибок дає розуміння природи та законів виникнення похибок. Для оцінювання точності визначення місця корабля введені поняття середнього квадратичного еліпса похибок (СКЕП) і радіальної середньої квадратичної похибки (РСКП). Аналіз найбільш поширених способів обсервації дозволяє штурману вибирати для визначення місця корабля найбільш зручні й ефективні в даних умовах плавання.

Посилання

Marine Accident Investigation Branch reports. URL: https://www.gov.uk/maib-reports.

EMSA. Accident Investigation Publications. URL: https://www.emsa.europa.eu/accident-investigation-publications/annual-overview.html.

Крейтор М. Аналіз причин аварійності суден. Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства : матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції, м. Херсон, 19 листопада 2020 р. Херсон : Видавництво ХДМА, 2020. С. 176–179.

Морська навігація / М. Корощенко та ін. Одеса : ІВМС НУ ОМА, 2017. 110 с.

Завгородній М., Кубицький Р. Математична обробка та аналіз навігаційної інформації : курс лекцій. Одеса : ІВМС НУ ОМА, 2021. 100 с.

Гусак І. Морська навігація : навчальний посібник. Севастополь : СВМІ ім. П.С. Нахімова, 2003. 108 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-09

Як цитувати

Корощенко, М. М., & Корніюк, В. Я. (2023). ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА БЕЗПЕКА КОРАБЛЕВОДІННЯ. Морська безпека, (2), 92-98. https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.14