СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

Автор(и)

  • О. І. Деренько

DOI:

https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.8

Ключові слова:

злочинність, неповнолітні, злочин, тенденції, корисливий мотив, злочин

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану та тенденцій учинення корисливих злочинів серед неповнолітніх. Наголошено на тому, що більшість корисливих злочинів, скоєних неповнолітніми, учиняються в умовах неочевидності, тобто вагома частина таких злочинів учиняється групою осіб, часто за участю однолітків чи дорослих, які спонукають до протиправних дій. Спостерігається корислива спрямованість злочинності неповнолітніх, поєднана з підвищенням рівня професійних навичок. Дослідження вікових особливостей формування особистості є однією з найважливіших умов вирішення проблем, пов’язаних із злочинністю неповнолітніх, зокрема і формуванням особистості неповнолітнього злочинця. Приділено увагу аналізу сучасного стану досліджень щодо вчинення корисливих злочинів серед неповнолітніх. Зокрема зазначено, що, за результатами досліджень науковців, чимала кількість неповнолітніх (особи віком від 14 до 18 років) належать до різних видів ситуативних типів злочинців, які вчиняють злочин через обставини, ситуації, що склалися, під впливом імпульсів. Невміння володіти своїми емоціями, контролювати почуття, оцінювати ситуацію, знаходити компроміси призводить до вчинення ними злочинів з ознаками особливої жорстокості, із завданням фізичної чи моральної шкоди. Обґрунтовано необхідність розроблення оптимальної структури державних органів і громадських формувань, одним із головних завдань яких буде боротьба зі злочинністю неповнолітніх. Активний нагляд і контроль із боку соціальних служб, упровадження комплексних програм перевиховання та психологічної реабілітації щодо таких неповнолітніх, на нашу думку, є одним із способів вирішення проблеми злочинності. Акцентовано увагу на потребі в реформуванні чинного законодавства у сфері кримінальної політики щодо неповнолітніх, як однієї з найбільш вразливих, у кримінальному значенні, верств населення, а також узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами, ефективній реалізації її на практиці.

Посилання

Судова практика у справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність. Вісник Верховного Суду України. 2003. № 4. С. 41.

Судова практика у справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність. Верховний Суд України : офіційний вебсайт. URL: https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/BC0631CD5091F1D6C2257B7C00453E96.

Головкін Б.М. Статусні й рольові особливості корисливих насильницьких злочинців. Держава та регіони. Серія «Право». 2009. № 3. С. 32–36.

Голіна В.В. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього корисливо-насильницького злочинця в Україні : монографія. Харків : Право, 2014. 280 с.

Бочелюк В.Й. Юридична психологія. Київ, 2018. 336 с.

Білобжицька Т.Ю. Стан та тенденції злочинності неповнолітніх. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/120.pdf.

Будяченко О.М. Особливості ставлення до соціального середовища неповнолітніх із правопорушників з корисливою орієнтацією. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С. 12–17.

Албул С.В., Холостенко А.В. Корислива злочинність: сучасні кримінологічні та кримінально-правові проблеми. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 4. С. 14–16.

Голіна В.В., Маршуба М.О. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього корисливо-насильницького злочинця в Україні. Харків : Право, 2014. 280 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-09

Як цитувати

Деренько, О. І. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ. Морська безпека, (2), 46-50. https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.8