ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.3

Ключові слова:

поліцейська діяльність, поліцейські правовідносини, публічна безпека, публічний порядок, суспільний інтерес, громадський порядок, громадська безпека, об’єкти поліцейської діяльності

Анотація

Автори визначають поліцейську діяльність як урегульовану на рівні законодавства специфічну державно-владну діяльність Національної поліції України, спрямовану на гарантування публічної безпеки та порядку, охорону прав і свобод людини, а також інтересів суспільства та держави, протидію злочинності, а також надання в межах, визначених законом, послуг із допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги, і доходять висновку, що об’єктами її впливу виступає поведінка суб’єктів суспільних відносин, на яких спрямовані заходи державного примусу. У статті проаналізовано окремі аспекти, а саме громадський порядок, суспільний інтерес, публічну безпеку тощо.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун. 2005. 1728 с. С. 1414, 1425.

Горінецький Й.І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2005. 20 с.

Про Національну поліцію України : Закон України від 02.07.2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № № 40–41. Ст. 379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України: теорія і практика : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2010. 455 с.

Когут Я.М. визначення кола суб’єктів поліцейської діяльності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 1. С. 173–180.

Організація судових та правоохоронних органів : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти / І.Є. Марочкін та ін. Харків : Право, 2000. 272 с.

Соколенко О.Л. Напрями правоохоронної діяльності: особливості теоретичного розуміння. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2012. № 93. С. 69–72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-09

Як цитувати

Боксгорн, А. В., & Волошанівська T. В. (2023). ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. Морська безпека, (2), 13-19. https://doi.org/10.32782/msd/2023.2.3